Horaris: despatx parroquial

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PRAT
Carrer Església, 1
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 620 626 929
Telèfon: 93 841 08 71
Correu electrònic: parroquia@santamariadelprat.cat
Web: www.santamariadelprat.cat


PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE EL COLL
Disseminat. Barri de Sant Josep.
08450 Llinars del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 93 841 08 71
Telèfon: 93 846 00 20 – Andreu Collet.
Web: www.santestevedelcoll.cat


Horari d'atenció personal / despatx parroquial a Llinars

Divendres de 16:00 a 18:30.

Altres horaris: sempre que convingui contacteu per correu o telèfon.


Serveis

 • Inscripcions per als diversos sagraments i activitats pastorals.
 • Informació general sobre les diverses accions de la parròquia.
 • Consultes diverses o confessions.
 • Tramitacions de partides de baptisme...
 • Intencions de misses.
 • ... altres, estem al teu servei.

Estem al servei de la comunitat parroquial

 • Mn. Joan Josep Recasens, rector.
 • Sra. Montserrat Sabat, Delegada de Càritas parroquial.
 • Sra. Maria Rosa San José, Delegada de Catequesi.
 • Sr. Tomàs Nogueras, Delegat del Casal parroquial.
 • Sr. Jordi Benedico, Delegat de Joventut.
 • Sra. Carme Roig, Delegada de Salut.
 • Sr. Lluis Garriga, Delegat de Litúrgia.
 • Sr. Andreu Collet, Responsable de Sant Esteve.
 • Sr. Josep Arumí, Delegat d'Economia.

Centres de culte

 • Parròquia de Santa Maria del Prat
 • Parròquia de Sant Esteve

Economia parroquial

La Comissió d'Economia i Obres és un equip de persones que té cura de l'economia de la parròquia: realització de balanços i pressupostos, vetllar per la bona gestió dels recursos econòmics de la parròquia… Igualment vetlla per la realització d'obres, així com llur seguiment i de la promoció de campanyes econòmiques per tal de sufragar-les.


D'on provenen els recursos econòmics de la parròquia?

 • Col·lectes ordinàries i extraordinàries que es realitzen en les misses. Llevat d'aquelles que es realitzen amb altres fins determinats (Mans Unides, Seminari, Germanor, Missions, Càritas...).
 • Els donatius en funció d'almoines o adreçats a despeses concretes, o directament per obres quan són necessaris.
 • La venda de llantions a l'església i capella del Sant Crist.
 • Els donatius en funció de celebracions especials o sagraments. (NOTA IMPORTANT: Cal fer notar que tots els sagraments que s'administren en la parròquia són gratuïts; sols es demana una aportació totalment voluntària apel·lant a la responsabilitat de cadascú i al seu sentit de pertinença).
 • Campanyes extraordinàries (en funció d'obres o despeses especials): subscripcions, loteria...

Podem desgravar d'Hisenda?

Igual com tots els donatius oferts a entitats sense ànim de lucre, els donatius en l'Església poden desgravar fins a un 27,5% en la declaració de la renda, i un 35%, cas de ser empresa o associació (disposar d'un CIF). L'únic requisit és que s'haurà de comunicar la voluntat de desgravar al moment de fer el donatiu i donar les dades de: nom, cognoms, NIF i adreça, per tal que la parròquia pugui notificar-ho a Hisenda.


I una subscripció?

En el nostre temps la major part de la gestió econòmica personal i institucional es realitza a través de les entitats financeres, de manera que la major part dels diners es mouen per transferència. Un bon nombre d'entitats i institucions han traduït això en les SUSCRIPCIONS, reduint cada cop més l'aportació o el cobrament en metàl·lic. Pel que fa a l'Església, aquesta també pot ser una via seriosa, i alhora responsable, de col·laborar al seu sosteniment: fer una subscripció periòdica.

La subscripció aporta diversos beneficis: d'una banda la persona que aporta no ha d'estar pendent del que aporta en cada moment i, solament cal que revisi periòdicament el que creu que vol donar; realitzant-se a través de l'entitat financera, de forma automàtica percebrà la documentació necessària per tal de poder-la adjuntar a la seva declaració de la renda i recuperar un 25% del que hagi aportat; pel que fa a la parròquia permet funcionar amb una certa previsió pel que fa a disponibilitat econòmica.


Potser és el moment de plantejar-nos-ho seriosament!

Escriu-nos un correu (parroquia@santmariadelprat.cat), truca'ns (93 841 08 71) o bé descarrega butlleta de suscripció en favor de la parròquia. La parròquia agraeix l'ajuda de tots.


Horaris de misses

La celebració de la Missa els diumenges, dies de cada dia i festivitats especials marquen el ritme de l'any cristià.

Dissabtes (Missa de vigília)
18'30: Parròquia de Sant Esteve.
20'00: Parròquia de Santa Maria del Prat.

Diumenge
09:00: Santa Maria del Prat.
10:30: Celebració de la Paraula, amb distribució de la Eucaristia, a la Residència Can Magret.
11:00: Per el Montseny (provisional).
13:00: Santa Maria del Prat (Missa familiar i de joves).

Dies feiners
De dilluns a divendres: 7'30, a la Parròquia de Santa Maria del Prat (excepte dimecres)
Dimecres: Celebració de la Paraula, amb distribució de la Eucaristia, a la Residència de Can Bogatell


MITJANS DE COMUNICACIÓ

El Full Parroquial

És la publicació setmanal, Cor de Llinars, que es distribueix juntament amb el Full Dominical de tota la diòcesi els diumenges a les eucaristies. En el Full s'hi inclou una reflexió setmanal així com les informacions puntuals referents a reunions, trobades, celebracions i actes especials, formació… També es publiques en el Full les intencions de misses sol·licitades per cada setmana.


Consell pastoral parroquial

El Consell Pastoral Parroquial és l'òrgan que anima i orienta el conjunt de la vida pastoral i organitzativa de tota la parròquia.

El Consell és format per representants de les diverses accions o grups d'accions pastorals de la parròquia i es convoca de forma ordinària un cop a l'any, i de forma extraordinària sempre que les circumstàncies ho requereixin. La tasca del Consell queda recollida i arxivada en un llibre d'actes de les reunions i les seves aportacions es comuniquen a través dels grups representats segons els àmbits tractats.

El Consell Pastoral Parroquial és responsable de:

 • Assessorar i aconsellar sobre les decisions pròpies del rector.
 • Aportar i acollir les propostes de tota la comunitat parroquial.
 • Preparar determinades accions de tota la comunitat i que no pertanyen a un grup determinat.
 • Promoure iniciatives de cara a la millora i actualització de l'acció pastoral.
 • Representar la parròquia en els òrgans supra parroquials com per exemple el Consell Pastoral Arxiprestal o el Consell Pastoral Diocesà.