Catequesi d'infants

ministry

Benvolguts, el mossèn m'ha demanat que us parli de la Catequesi, i així ho faré.

Per a mi, persona creient (i per tant catequista), la Catequesi és primordial en la formació dels nostres infants (també dels adults). El nostre món canvia molt i sovint massa ràpid, i això comporta que es perdin aquells valors que dignifiquen la persona humana.

La Catequesi ha de ser una experiència viscuda i testimonial que arreli en el més profund de la persona.

Els infants han de conèixer, per desprès estimar, aquest Jesús que fa 2015 anys va néixer en Bethleem de Judea; que va néixer en senzillesa i humilitat, que ens va donar conèixer el seu Pare del cel, que és també el nostre Pare. Jesús estimava tothom i que fins arribar el camí de la creu, va donar-ho tot per a tots, perdonant, estimant, donant-nos un exemple de vida, d'amor, pau, justícia... El profeta Isaíes el denomina "Príncep de la pau", i això ho volem transmetre als nostres infants, La tasca del catequista és que coneguin la vida de Jesús, els seus Evangelis, i també l'Antic Testament.

Quan voleu ser amic d'alguna persona, primer l'heu de conèixer, saber coses d'ell. Tant mateix amb Jesús ens passa igual. No podem tenir-lo present en la nostra vida, si no sabem res d'Ell.

Resumint, la fe ens dóna confiança i seguretat, amb una pau interior que és el millor tresor; per això crec que és molt important la Catequesi per la .... i educació dels nostres infants, nens i nenes que venen a Catequesi.

Maria Rosa San José (Bruguera)
Delegada parroquial de Catequesi


Primera comunió

És la catequesi inicial a través de la qual els infants es preparen per rebre el sagrament de l'Eucaristia, això és, per poder participar a la taula eucarística juntament amb els adults. Durant aquest temps els infants aprenen els primers conceptes fonamentals de la fe, molt adaptats al seu nivell i edat; aprenen les pregàries bàsiques de la comunitat cristiana; i van fent descoberta dels valors que neixen de l'Evangeli, tot aplicant-los a les seves situacions de la vida. També és una gran moment per descobrir la comunitat cristiana, l'Església, a través de la participació al grup i de la incorporació a la celebració de la missa.


En què consisteix la catequesi?

A Santa Maria del Prat la preparació consta de dues trobades setmanals d'una hora. La primera és la Santa Missa, els diumenges, Dia del Senyor, a les 13,00 h. Desprès a la setmana en grups durant dos cursos, equivalents al 3r.. i 4r.. curs de primària de l'escola. La catequesi es realitza en els locals parroquials: "El Delme".

  • Primer curs de catequesi: els dimecres de 18'00 a 19'00 de la tarda.
  • Segon curs de catequesi: els dijous de 18'00 a 19'00 de la tarda.
  • Els infants més grans que volen rebre l'Eucaristia, realitzen també els dos cursos de catequesi, però amb infants de la seva pròpia edat, i tenint un seguiment específic de cara a la celebració. Si necessiteu més informació, veniu al despatx.

Els pares, els primers catequistes...

La catequesi, com tota tasca educativa, sols és una ajut a la tasca educativa principal que és la dels pares, un ajut i un complement necessari. Per això és molt important poder fer un seguiment conjunt, pares i catequistes, del procés de la catequesi. En aquest sentit us oferim participar a la Trobada Parroquial de Famílies.

També és important que els pares puguin anar actualitzant el llenguatge de la fe d'acord amb el que els infants reben a les sessions de catequesi. En aquest sentit, no dubteu a demanar informació als catequistes i al mossèn. En vistes a fer aquest seguiment, durant l'itinerari de la catequesi, es convoquen algunes trobades amb els pares en vistes a aprofundir la marxa de la catequesi.


Els infants a Missa

Des cara a facilitar la participació dels infants en la celebració de l'Eucaristia del diumenge hi ha un camí: participar-hi. A l'hora de la missa parroquial, participant amb els vostres fills a la celebració els eduqueu a viure l'Eucaristia. Per als cristians, l'Eucaristia és el moment central de la vida de l'Església. Hi participem tota la comunitat parroquial, entre els quals hi ha també els catequistes dels vostres fills.

ministry

Catequesi continuada – Postcomunió

De la mateixa manera que no s'atura el procés de creixement dels nois i noies, es convenient que no s'aturi la seva descoberta de la fe. Per tal de facilitar aquesta continuïtat hi ha un grup de catequesi on hi són convidats tots els nois i noies en edat escolar (primària, 1er. i 2on d'E.S.O). Aquesta catequesi busca de ser més vivencial i, especialment centrada en la Paraula de Déu. Alhora s'ofereix als infants la possibilitat de participar en diverses accions de col·laboració en accions de la parròquia. Demaneu informació pel proper curs al correu parroquia@santamariadelprat.cat o al telèfon 93 841 08 71.


Vols ser escolà? Vols cantar en el cor dels diumenges?

Els nois i noies que es troben en l'etapa de la catequesi de post comunió, poden participar en el servei de l'escolania, assistint i ajudant en aquesta tasca a les eucaristies dels diumenges i celebracions especials de l'any. També pots venir a assajar cants i aprendre a tocar un instrument els divendres al vespre, per animar les misses familiars dels diumenges. Per accedir-hi només comunicar-ho al mossèn o a llurs catequistes.


Trobades de famílies, gresca i sortides

Puntualment s'organitzen activitats de lleure per als infants de la catequesi.

Igualment durant el curs s'organitzen algunes trobades i celebracions, i, especialment, els infants són convidats a participar en les Celebracions parroquials.


I si encara no he fet la comunió?

Els nois i noies a partir de 4art curs de primària que encara no han fet la comunió, poden accedir directament a la catequesi continuada amb els companys de la seva edat i, després de dos cursos de catequesi, amb un seguiment especial, poden participar en la Eucaristia.ITINERARI CATEQUÈTIC

1r grau (3é d'Educació Primària): Curs d'iniciació. Primeres oracions. Coneixement de la persona de Jesús i del seu missatge. Iniciació al Sagrament de la Penitència.

2n grau (4r d'Educació Primària): Aprofundiment en el coneixement de l'Evangeli, la pregària i la vivència cristiana. Iniciació al Sagrament de la Comunió o Eucaristia. Introducció a l'Antic Testament. Els Manaments i les Benaurances. Nosaltres, els cristians.

3r grau (5é d'Educació Primària): Compleció de la lectura cristiana de l'Antic i el Nou Testament. La vida cristiana en la vida de cada dia.

4t grau (6é d'Educació Primària): Síntesi dels cursos anteriors. Globalització del missatge de l'Evangeli. Creure, viure i celebrar la fe cristiana. L'Esperit de Jesús ressuscitat ens empeny a comunicar la fe. El Sagrament de la Confirmació.

E.S.O.: Formació d'adults.  • RESPONSABLE: MN. JOAN JOSEP RECASENS JUÁREZ, RECTOR.
  • DELEGADA PARROQUIAL DE CATEQUESI DE INFANTS: MARIA ROSA SAN JOSÉ (BRUGUERA).

Adreçar-se a la Rectoria per a més informació.