Cáritas Parroquial

Una de les accions més importants i tradicionals de l'Església ha estat i és la de servir als més necessitats. En els Fets dels Apòstols, que relata la història de la primera comunitat cristiana, hi llegim: "Tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots" (Fets, 2,44).

Perpetuar aquest tret essencial de l'Església, i, per tant, de tota Parròquia, és la raó bàsica de Càritas Parroquial.

L'Esperit solidari, del qual n'està sortosa sensible la nostra societat, ha provocat la institucionalització de formes d'atenció als necessitats en vistes a unir a la bona voluntat una major eficàcia de les accions realitzades. En ordre a optimitzar la distribució dels recursos i canalitzar les diverses formes d'ajut, s'ha establert, des de fa anys, un conveni de col·laboració entre Càritas Parroquial i la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Llinars. L'atenció en primera instància i el seguiment de les diverses situacions d'ajut, es realitzat per l'Assistenta Social de l'Ajuntament i desprès analitzats per la Delegada de Càritas i els seus col·laboradors.

El grup de Càritas Parroquial promou i acompanya diverses accions concretes d'atenció a les persones. A banda d'atencions personalitzades quan son requerides, Càritas Parroquial duu a terme la gestió del Banc d'aliments.

Els aliments provenen de les dotacions de la Fundació Banc d'Aliments, i de les aportacions que,de forma estable, o a través de campanyes puntuals fan persones particulars o establiments comercials i Entitats col·laboradores.

La nostra parròquia té la seu al Bisbat de Terrassa, també Càritas Parroquial està entroncada amb Càritas Diocesana, amb qui, a través dels seus serveis territorials està assessorada, i de qui rep el suport per organitzar iniciatives.


I d'on surten el recursos?

  • Els recursos econòmics bàsics provenen de les aportacions de la Parròquia a través de les col·lectes extraordinàries fetes amb aquest motiu i de les aportacions de l'Ajuntament de Llinars a través de la Regidoria de Benestar Social.
  • Donatius de persones concretes a través de la parròquia.
  • Campanyes puntuals.

I d'on surten el recursos?

Per connectar amb Càritas Parroquial, podeu adreçar-vos a la rectoria. Cal dir que Càritas Parroquial resta sempre oberta a noves iniciatives que es plantegin i que puguin considerar-se viables. Només cal que en parlem.


CAN TOTHOM

El ritme de la vida i els canvis socials ens mantenen en constant transformació i adaptació davant una realitat que sembla que ens vulgui superar. Van sorgint altres àmbits en l'atenció caritativa a la parròquia. Gràcies a tots els que ens ajudeu a tirar endavant malgrat tantes dificultats socials com carreguem entre tots!


Mans Unides

L'atenció als més necessitats que ens envolten no esgota la tasca solidària. Cal que també paral·lelament hi hagi una mirada vers aquells llocs més llunyans que viuen en situacions d'extrema dificultat i pobresa. Des de la parròquia aquesta atenció la vetlla el Grup d'Ajuda al Tercer Món, "Mans Unides". Realitza i promou accions de cara a sensibilitzar sobre aquesta greu problemàtica, alhora que es realitza una important campanya econòmica. Els fons econòmics de la Campanya s'adrecen a projectes concrets, preferiblement de desenvolupament, tot i que en diverses ocasions s'ha promogut la participació en campanyes d'ajut humanitari d'urgència.

Les accions del grup es duen a terme bàsicament en el marc de la Campanya "Mans Unides Contra la Fam", d'abast estatal. Igualment diverses de les accions es realitzen de forma coordinada entre les parròquies de l'Arxiprestat, que normalment financem un mateix projecte.


Declaració de renda

Si una persona fa una aportació a l'Església, o a una iniciativa de solidaritat, te dret, alhora de fer la seva declaració de la renda, de desgravar un percentatge del que ha donat. Això també és així pel que fa als donatius lliurats en favor de Càritas o de Mans Unides. D'aquests donatius es pot desgravar un 25% en l'exercici de l'any següent.

Per accedir a aquest benefici, tan sols cal notificar al moment d'entregar el donatiu els nom i cognoms i el NIF , així com l'adreça i el telèfon per poder rebre a casa a començament d'any el certificat acreditatiu dels donatius fets durant l'any anterior.

NOTA MOLT IMPORTANT: Cal que les dades es donin al moment de fer el donatiu, ja que per fer efectiu aquest benefici, la parròquia, en començar l'any també ha d'haver declarat els donatius rebuts de forma nominal, i un cop feta la comunicació no es podrà certificar cap més donatiu fora de temps.  • RESPONSABLE: MN. JOAN JOSEP RECASENS JUÁREZ, RECTOR.
  • DELEGADA PARROQUIAL DE CÀRITAS: MONTSERRAT SABAT GILI.

Adreçar-se a la Rectoria per a més informació.

Atenció al públic, a "Can Tothom" (al costat del Casal, els dimarts de 6'00 a 8'00 de la tarda.